Technické oddělení

  • Vypracování studií a technických řešení od automatizace jednotlivých zařízení, technologických uzlů, celků a linek, až po víceúrovňové hierarchické automatizační systémy výrobních procesů,
  • Vypracování projektů a technických dokumentací automatizačních systémů a silnoproudu,
  • Vývoj a tvorba programového vybavení řídících systému PLC pro řízení technologických úrovní a programového vybavení nadřazených výrobních vizualizačních systémů včetně komplexních komunikačních vazeb,
  • Oživení a uvedení zařízení do provozu
  • Poradenská činnost, konzultace a školení pro technické pracovníky, údržbu a obsluhu
tech_odd1.jpg
 
tec11.png
tec15.jpg
tec17.jpg